About Us

Khu Tao sống Translation

Upcoming Events

Khu Tao sống Translation

Jun 29, 2020

Neighborhoods are not just the subject of academic tomes and treatises, but often play a prominent role in the lyrics of popular music. Anyone interested in understanding neighborhoods would do well to listen to the voices of artists, musicians, and poets. For a window into one such perspective, we post a translation of a popular Vietnamese hip-hop song about alleyway neighborhoods in Saigon. This song is only one example among many. If you can imagine how many genres of music exist in any urban context, you might imagine that there are equally many, and indeed many more, different ways of imagining a neighborhood. Neighborhoods will look different to different artists, who will sing about them to their own tune–through hip-hop, sweet love songs, nationalist anthems, ballads, nostalgic laments, and more. Imagine how many residents not only sing about but live their neighborhoods according to their own tune as well!

This is a republication of an original post by Erik Harms, up on Yale University’s Modern Southeast Asia course site. We have kept the PDF link which is useful as classroom or teaching material.

 

Khu Tao sống

Translated by Erik Harms [PDF of translation in printable format]

In this translation, I have tried to preserve the rhyme scheme and affect of the original Vietnamese song. Special thanks to Dang Nguyen and Nguyen Thu Giang for valuable comments to improve the translation.

For a more literal line-by-line translation, see https://dongnhacxuan.wordpress.com/2018/11/16/974/

For the official Music Video, see

https://www.youtube.com/watch?v=UZ2M12BeKX4https://www.youtube.com/embed/UZ2M12BeKX4
Wowy Wowy   
Wowy, Karik, SG & MOF … Yeah Wowy, Karik, SG & MOF[i] … Yeah
We from da ‘Hood We from da ‘Hood
Xe chốt và pháo là những thứ mà em tao xâm mình My little bro’s got tats of Chinese chess on his arms
Xe tốt, quần áo là những mà tao bao năm rình Got a sweet bike now, I always wanted nice yarns
Phường khóm công an là nơi tao đang đăng hình Put my picture on display in the police hall
Hẻm 48 ngay từ xưa đã không là yên bình Alley 48 – never peaceful at all
Sáng ngày hôm qua cũng giống như sáng của ngày hôm nay yesterday morning, just like morning today
Việc tao làm cũng như mọi ngày, thằng Karik đã thấy Everyday’s the same day, like Karik did say
Back to my hood, tao làm việc của tao Back to my hood. I do my own thing
Khi tất cả trở thành vấn đề tao để dao làm việc của tao Everything’s trouble so my knives do my thing
Tao không gây hấn, nhưng hễ ai đụng là đập I’m not aggressive, but I’ll smack those who snag me
Và hàng ngụi nằm trong túi, làm cho quần thụng và thấp weapons in my pockets make my pants low and baggy
Anh em khi gặp tao cầm bia cụng bay nắp When my bros bring some brews, bottle caps fly off
Còn tụi mày khi gặp tao vào 48 tao chấp. In 48 we hanging, and you can just fuck off
Chorus (X2) Chorus (X2)
Trong khu tao sống khi mày thích tao có cocaine, I got cocaine when you want it, down in my ‘hood
nay robinhoot đến gây sự, đưa mày vô hàng Messing with Robinhood, knock you out for good
Ghét tao ko khôn ngoan, nhà mày ko an toàn It ain’t smart if you hate me, your crib is exposed
Bia cùng với rượu như Khanh Nhỏ anh em tao ngang hang Drink beer ‘n wine like Little Khanh … we all just bros
Karik Karik
Đây là Tân Bình hẻm 68 Bùi Thị Xuân This is Tân Bình, alley 68, Bùi Thị Xuân
Là khu nuôi đĩ điếm, quán nhậu và đủ loại thành phần Whores grow up here, spots to drink for everyone
Khu này theo đạo thiên chúa nên dân không có thờ đại ca Mostly Catholics here, no worshipping of gangsters
Nhưng nếu mày gây chuyện trong đây tao thách mày mò được đường ra You mess around here I’ll kick you out like a stranger
Bước ra ngoài hẻm phải biết nhìn trước nhìn sau Step out in the alley, better look back and look ahead
Vì đây là khu ăn nhậu nên thường có vật lạ bay vô đầu It’s a drinking den here, shit will fly and hit yo head
Già, trẻ, lớn, bé khu này vai vế đều bằng nhau Old, young, big, tiny, we’re all the same creed
Nhưng cứ mở miệng solococo thì coi chừng đầu đổ máu But start talking shit, we’ll beat you till you bleed
Tao sống ở đây như là công dân lương thiện I live here like a decent citizen, man
Thỉnh thoảng thiếu nợ thì tao vẫn phải đi làm “công nhân lắp giếng” But when I fall in debt, I work whatever job I can
Giống như bao khu khác, khu này nói chuyện bằng tiền Round here, just like other ‘hoods, you need money to talk
Có danh, có tiếng, có quyền, có miếng nhưng không có tiền thì biến Name, fame, power, speech – money lets you walk the walk
Chorus (x2) Chorus (x2)
Trong khu tao sống khi mày thích tao có cocaine, I got cocaine when you want it, down in my ‘hood
nay robinhoot đến gây sự, đưa mày vô hàng Messing with Robinhood, knock you out for good
Ghét tao ko khôn ngoan, nhà mày ko an toàn It ain’t smart if you hate me, your crib is exposed
Bia cùng với rượu như Khanh Nhỏ anh em tao ngang hang Drink beer ‘n wine like Little Khanh … we all just bros
Speaking Speaking
Karik:      Eh… Karik:      Eh…
Wowy:     Eh what, mothafuckas Wowy:     Eh what, mothafuckas
Karik:      How ‘bout Popo man Karik:      How ‘bout the cops man
Wowy:     Popo là shit mothafuckas Wowy:    The cops aint shit mothafuckas
Karik:      So? Karik:      So?
Wowy:     So, what? Wowy:     So, what?
Karik:      How ‘bout yo ‘hood man? Karik:      How ‘bout yo ‘hood man?
Wowy:     like shiiiit…. Wowy:     like shiiiit….
Wowy Wowy
… nơi đây không có đèn There are no lights here
Và tao được dạy từ nhỏ là đi chơi không có hèn I grew up knowing players can’t show fear
Nếu như gặp được tao mày bỏ chạy làm con chó When you meet me, you run off like a bitch
Nhưng làm sao để đứng lại khi bản lĩnh mày không có You gonna stick around? You aint brave about shit
Nói cho tao nghe khu mày sống ra sao Tell me bro, what is your hood is like
Khi mày gặp mặt kẻ địch liệu mày có phóng ra dao? When you meet a thug do you flash out a knife?
Tụi mày sống có cho nhau? hay mày muốn chơi tao? Bros gonna live for each other? You wanna play?[ii]
Cứ vào 48 cho mày biết tao sống ra sao Down in 48, check it out, I live my life this way
Karik Karik
Mày không như tao, tao không giống như mày I aint like you, you aint like me
Anh em bị chém tao đứng lại còn mày lo bỏ chạy We get jacked, I stand up[iii], you run away and flee
Gặp ăn cướp tao rút dao còn mày van xin thì quỳ lạy I fight thieves with my knife while you grovel and pout
Nói chung tao là thằng liều mạng còn mày là thằng nhát cáy My brothas are daring, while you’re just freakin out
Tao biết khi nói ra thì đéo có thằng nào tin I know it when I say it, no one fucking believes my hype
Vì trong mắt của tui mày ngoài đời tao chỉ là thằng thư sinh From the outside looking in, I’m just a school boy type
Đeo mắt kiếng, mặt ngoàn hiền, đặc biệt không biết kiếm chuyện I wear glasses, my face is gentle, I don’t talk shit
Vậy mày cứ thử đụng đi! coi ai té trước biết liền. But try and touch me. We’ll see who can take a hit.
Chorus (X2) Chorus (X2)
Trong khu tao sống khi mày thích tao có cocaine, I got cocaine when you want it, down in my ‘hood
nay robinhoot đến gây sự, đưa mày vô hàng Messing with Robinhood, knock you out for good
Ghét tao ko khôn ngoan, nhà mày ko an toàn It ain’t smart if you hate me, your crib is exposed
Bia cùng với rượu như Khanh Nhỏ anh em tao ngang hang Drink’ beer ‘n wine like Little Khanh … we all just bros

[i] Dang Nguyen points out that on some fan websites, this acronyn is transcribed as SGMNOF, but no plausible explanation is provided of what the acronym stands for. In my own repeated listening to the song I continue to hear SG & MOF so keep this as the transcription. I remain unsure of what it means. The SG is most plauibly a reference to Saigon. It is possible that SGM would reference Saigon Music. The debate remains open.  

[ii] The Vietnamese word “chơi” (play) implies broad semantic fluidity. In this case, the shading on the word play implies “playing along with the group.” An alternate translation of the line might be: “Bros gonna live for each other? Or (will) you betray?” The line implies an ethical question of how to be a real cool/ngầu player. (Thanks to Nguyen Thu Giang for this subtle comment on the line).

[iii] Here “stand up” referes to “standing up to a threat”, or staying put in the face of danger.